سالها بود که در مطب و در بین وقت بیماران، دوست داشتم همراه با نوشیدن یک فنجان چای، مجله
دندانپزشکی مطالعه کنم که بتواند خارج از فضای سنگین علمی،لحظاتی آرامش را مهمان ذهنم کند
و اوقات فراغت کوتاهم را به عنوان دندانپزشک،با موضوعات جالبی که متناسب با فضای حرفه ام باشد،
پُرنماید و متاسفانه سرانگشتان جستجوگرم، در این جستجو ناکام می ماند.
روزها و ماهها به سابقه دوازده ساله ام در مطبوعات کشور می اندیشیدم، چه روزهایی که به عنوان
خبرنگار روزنامه همشهری، در کنگره های دندانپزشکی، پای صحبت اساتید می نشستم و چه روزها
و چه شبهایی که به عنوان دبیر سرویس دندانپزشکی هفته نامه سلامت، مقاله پشت مقاله و گزارش
پشت گزارش درباره موضوعات روز دندانپزشکی، تهیه و چاپ می کردم.
سرانجام در تابستان سال ۱۳۹۶ ، تصمیم گرفتم، ماحصل این تجارب را، در قالب یک مجله
دندانپزشکی منحصر به فرد و متفاوت، در اختیار جامعه محترم دندانپزشکی ایران قرار دهم و اکنون
بعد از بیش از یک سال ، تلاش و ممارست، با کمال مسرت و شادی، این فرزند جوان را به این جامعه
فهیم تقدیم می نمایم.
اکنون نخستین شماره ماهنامه «جهان دندانپزشکی » در دستان شماست. بر آن هستیم که این
ماهنامه، آیین های از واقعیتها، مشکلات، شادیها، فرصتها و چالشهای پیش روی شما
دندانپزشک عزیز باشد تا بتوانیم با تعاملی موفق، دری تازه به دنیای آگاهی و دانش روز دندانپزشکی
جهان بگشاییم.
قرار است، صفحاتی ویژه به دیجیتال مارکتینگ، مدیریت مطب، قانون و اصول مطب داری و
دکوراسیون مطب اختصاص دهیم و همچنین در صفحات راهنمای سفر، مهاجرت، ادامه تحصیل و
سرمایه گذاری پاسخگو ذهن پویای شما باشیم.
تولد «ماهنامه جهان دندانپزشکی » را با فرا رسیدن بهار زیبا، به فال نیک می گیریم و بهترینها را در
جشن طبیعت برای شما آرزومندیم.
بوی باران بوی سبزه بوی خاک
شاخه های شسته باران خورده پاک
آسمان آبی و ابر سپید
بر گهای سبز بید
عطرنرگس رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک می رسداینک بهار
خوش به حال روزگار

دکتر گلرخ ثریا
جراح - دندانپزشک